Tasapainottelua läpi elämän

NLP on 1970-luvulta lähtien kehittynyt koko ajan ja kehittyy edelleen maailmassa tapahtuvien muutossyklien mukaisesti. Tämä on yksi syy siihen, miksi innostun siitä edelleen jokaikinen päivä.

Tällä hetkellä NLP:n fokus on erityisesti siinä, minkälainen on yhteytemme omaan sisimpään. Mitä paremmin tunnemme sisintämme, sitä helpompi meidän on olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On myös sanottu, että ihmisen välimatka itseen on suoraan yhteydessä välimatkaan muihin. 

Kun olemme yhteydessä sisimpään, teemme sitä, mikä on meille oikeasti merkityksellistä. Sisin, sielu, autenttinen itse kertoo meille, kuka olemme ja mikä meille on elämässämme tärkeintä. Emme kuitenkaan pelkästään voi jäädä vaalimaan yhteyttä sisimpään. Tai toki voimme, jos olemme päättäneet ryhtyä munkiksi, nunnaksi tai päätoimiseksi meditoijaksi.

Ensimmäisen 40-elinvuoteni aikana sain monia asioita tapahtumaan siten, että pelkästään ego ohjasi toimintaani. Se suorastaan ruoski minua eteenpäin, halusin aina olla paras koulussa, työurallani halusin edetä niin pitkälle kuin mahdollista jne. En kuunnellut sisintäni, joka yritti muistuttaa mm. tuonaikaisesta taipumuksestani stressaantua ja kantaa ylenmäärin huolta kaikista ihmisistä ja asioista. Sisin kuiski myös siitä, etten ollut läsnä lapsilleni – työ oli tärkeintä. Olin palaa loppuun, sillä en levännyt ja samanaikaisesti suoritin elämääni hyvin tehokkaasti. Näin jälkikäteen ajatellen tämä on surullista. En tiennyt kuka olin ja miksi olin olemassa.

Jotta olemme tasapainossa, egon on koko ajan oltava sisimmän palveluksessa. Kun ohjauspiste on sisällämme, ego kasvattaa meissä kunnianhimon. Ego auttaa meitä mm. saavuttamaan työn, jota rakastamme. Sen avulla unelmamme meille sopivasta kodista toteutuu ja ansaitsemme riittävästi rahaa elääksemme. Voimme toivoa ja saavuttaa mitä tahansa, kun sielu ja ego ovat saumattomassa yhteydessä keskenään.

Vuonna 2003 menin NLP Practitioner –kurssille ja siitä lähtien olen muokannut ja rakentanut yhteyttä omaan itseeni. Välillä olen kadottanut tuon yhteyden ja NLP-keinoin luonut sen aina uudelleen. Nykyisin huomaan jo hyvin helposti, milloin ego yrittää ottaa päätäntävallan asioista. Tuolloin palautan fokukseni sisimpään ja kysyn, mitä sillä on minulle kerrottavaa.

Yhteys itseen on ehkä elämän tärkein asia. Se on rakkautta niin itseä kuin muita kohtaan.