Niin hyvää, nyt sen sanotuksi saa

NLP on rikastunut vuosi vuodelta ja siihen on koko ajan tullut uusia ulottuvuuksia. NLP-opintojeni alkaessa 2000-luvun alussa mielen muokkaaminen ei ollut kovin yleistä, pikemminkin hieman outoa. Tuolloin en edes tohtinut kertoa kaikille ystävilleni, että käyn NLP-kurssia. Silloin keskityimme enemmän NLP-tekniikoihin eikä egosta ja sielusta ollut puhettakaan. Onneksi maailma on muuttunut – ja me sen mukana. Tänä päivänä NLP-ajattelussa fokusoidaan entistä enemmän oman hyvän tilan rakentamiseen ja henkisen tasapainon vahvistamiseen. Vastauksia haetaan mm. kysymyksiin “Kuka olen?” ja “Mikä on tehtäväni tässä maailmassa?” 
 
Onnellinen elämä muodostuu egon ja sielun välisestä tasapainosta. NLP-koulutusten aikana etsimme, löydämme ja vahvistamme sisintämme. Mitä paremmin opimme tuntemaan itseämme, sitä helpommaksi elämä muuttuu. Kun olemme yhteydessä omiin tunteisiin ja voimavaroihin, vahvistuvat sisäiset rajat, tiedämme mitä haluamme ja oikeat ihmiset asettuvat elämäämme. 

 
Sielu (sisin, sydänkeskus, minä) on se autenttinen itse, joka todellisuudessa olemme. Kun yhteys itseen on auki, olemme ikäänkuin keskeytymättömässä, intuitiivisessa myötätunnon tilassa. Sisintä ohjaa rakkaus niin itseen kuin muihin. Sisin näkee kaikissa asioissa totuuden kuitenkaan tuomitsematta muiden tekemisiä. Jos kuitenkin haluamme saada asioita etenemään elämässämme, ego kannattaa ottaa käyttöön.
 
Ego auttaa meitä saavuttamaan tavoitteet, se tuo meille statuksen ja taloudellisen riippumattomuuden. Egon ohjaavana tekijänä on kuitenkin pelko. Se voi olla pelko esimerkiksi rahan riittämättömyydestä, työpaikan tai omaisuuden menettämisestä. Jos toimimme pelkästään kuuntelemalla egoamme, luulemme sen olevan ainoa totuus. Elämästä voi tulla suorittamista ja muiden hyväksynnän hakemista. Saatamme henkisesti romahtaa, jos vaikkapa menetämme työpaikan eli rakentamamme statuksen. 
 
Kun ego on sielun palveluksessa, muodostuu näistä kahdesta saumaton kokonaisuus. Voimme nimittäin “valjastaa” egon tahdonvoiman käyttöömme. Ehdottoman tärkeää on, että koko ajan ohjauspiste on sielussamme ja teemme kaiken rakkaudesta käsin. Sisimpämme tietää mitä haluamme, kuka olemme, mikä on meille hyväksi – ja ego auttaa viemällä meitä kohti tavoitettamme. Jos tunnemme pelkoa, ahdistusta, vihaa, kateutta tai muita vastaavia tunteita, on ego ottamassa vallan. Tuolloin yhteys omaan sisimpään on rakennettava uudelleen. 
 
Sielun katsotaan olevan feminiininen voima ja egoa pidetään maskuliinisena. Tällä hetkellä maskuliinista energiaa on vallalla liikaa. Se aiheuttaa joissain yrityksissä toimimista mm. pelosta ja kontrollista käsin. Osittain tästä syystä osa organisaatioista on pulassa, luovuus on hukkumassa ja rakenteet murtumassa. Feminiinistä sielun energiaa tarvitaan lisää. Tämä ei tarkoita naisvaltaisia organisaatiomalleja, vaan feminiinisen energian löytämistä ja vahvistamista niin naisilla kuin miehillä. Eli ohjauspisteen siirtämistä egosta sieluun.
 
Fazer on viime vuonna muuttanut Kismet-suklaapatukan mainoslauseen “Niin hyvää, ettei sanotuksi saa” muotoon “Niin hyvää, nyt sen sanotuksi saa”. Omassa maailmankuvassani näen, tunnen ja kuulen saman sloganin pätevän myös NLP:hen. Lähes 15 vuotta NLP:tä opiskelleena olen siitä koko ajan vaikuttuneempi ja entistä enemmän innoissani. Parasta on se, ettemme koskaan ole valmiita. Huikea juttu!