Paluu tulevaisuudesta

Jos 1970-luvulla tietyn alan opiskelu takasi varman työpaikan, niin tänä päivänä on varauduttava vaihtamaan työtä ja ehkä alaakin useita kertoja. Ja vaikka työ pysyisi samana, niin vähintään työn sisältö saattaa muuttua hyvinkin paljon. 

Tulevaisuus on entistä arvaamattomampaa ja tiedon nopea kulku maailmalla tapahtuvista asioista lisää tietämättömyyttä tulevasta. 

Viimeaikaisten tutkimusten ja maailman megatrendien mukaan olemme yhä enemmän siirtymässä tulevaisuusorientoituneesta ajattelusta nyt-hetkessä elämiseen. Muunmuassa NLP, mindfulness, meditointi ja jooga ovat tulleet entistä suosituimmiksi juuri sen takia, että ne palauttavat ajattelua tähän hetkeen. 

Toki tulevaisuuden suunnittelu on tärkeää, mutta jos pelkästään fokusoimme tulevaan, saattaa todellinen elämä jäädä elämättä. 

Jollain lailla ajattelen nyt-hetken merkityksen olevan kaikkein tärkein. Mitä ikinä kunakin hetkenä ajattelemme eri ihmisistä, tapahtumista ja elämästä, siitä tulee totta. Ajatuksemme muuttuvat mielikuviksi, jotka toimivat vetovoimaisina suunnannäyttäjinä elämällemme. Kannattaa siis tarkkailla omia ajatuksiaan, sillä tulevaisuus luodaan tästä hetkestä käsin.

On jollain lailla levollista ajatella, että olemme yhä enemmän palaamassa tulevaisuudesta nykyisyyteen. 

Kaikki on tässä ja nyt.