Wabi – keskeneräisyys kuuluu elämään

Olin ollut aamusta saakka jollain tavalla alavireinen. Kaikki oli periaatteessa ihan kunnossa ja kuitenkin mieleni pyöri mm. haasteellisessa ihmissuhteessa, yksinäisyydessä ja kodin remontissa. Toki tietoinen mieleni tiesi, että se kasvaa mihin huomio kiinnittyy eivätkä ajatukseni olleet niin totta kuin kuvittelin.

Kuten niin usein ennenkin aloin aivan kuin sattumalta lukea kirjaa, jonka viestillä oli suurempi merkitys kuin ensin arvasinkaan. Avasin nimittäin Minna Eväsojan kirjoittaman kirjan “Shoshin – Aloittelijan mieli” ja aloin lukea käsitteestä nimeltä wabi.

Wabi on japanilaisen estetiikan käsite. Sillä on useita merkityksiä, joiden tulkinta vaihtelee asiayhteyden mukaan.

Wabilla viitataan Japanissa “asiaan, jonka ajattelu tuottaa surua tai tuskaa”. Se myös yhdistetään “vaatimattoman asumuksen tai paikan tuomaan iloon”, “hiljaiseloon” tai se kertoo “haikeudesta”. Toisaalta se kertoo “vilpittömästä yrityksestä vaikeuksien edessä”. Wabi on tyyli ja asenne, johon vaikuttavat tila, tunnelma ja läsnä olevat ihmiset.

Esineissä wabi tulee ilmi muodon ja koristelun viimeistelemättömyytenä.

Wabi kuvastaa myös mielentilaa, jossa ulkoinen vaatimattomuus kääntyy sydämen rikkaudeksi ja ihminen pystyy hyväksymään asiat sellaisena kuin ne ovat. Wabi estetisoi vaillinaisuuden, mutta silti siitä ei puutu mitään.

Olin innoissani, sillä tekstiä lukissani huomasin elämässäni olevan wabin. Alavireisyyteni muuttui mielentilaksi, jossa pystyin hyväksymään asiat sellaisina kuin ne olivat.

Kaiken ei tarvitsekaan olla ehjää, hiljaiselo ja haikeus on ihan sallittua. Voin hyväksyä tapahtuneet asiat sellaisina kuin ne ovat ja kotikin saa olla vähän rempallaan.

Wabi – keskeneräisyys kuuluu elämään.

Wabiin liittyvä lähde: Shoshin – Aloittelijan mieli – Japanilaisia ajatuksia ja ajatuksia Japanista, Minna Eväsoja