Onpa siistiä!

Kesän kestänyt NLP Practitioner –koulutus on juuri päättynyt, mieli on hieman haikea ja kuitenkin onnellinen. On ollut uskomatonta nähdä, kuulla ja kokea kuinka ihmiset muuttavat ajatuksiaan ja siten muuttuvat niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Mieli vaikuttaa kehoon ja keho mieleen, joten mielessä olevat ajatukset näkyvät aivan konkreettisesti myös ulospäin.

Koulutus kesti 16 päivää toukokuun lopusta syyskuun alkuun, joten tapasimme muutaman viikon välein. Keskiössä oli yhteyden rakentaminen omaan itseen, omiin voimavaroihin ja omannäköiseen elämään. Poistimme rajoittavia uskomuksia, katsoimme asioita uusista näkökulmista, muokkasimme menneisyyttä ja loimme uudenlaista tulevaisuutta. Ja paljon muuta.

Eräs kurssille osallistunut kertoi, että oli aikaisemmin ajatellut lapsiperhearjen, omakotitalon ja kiireen töissä olleen kuormittavia tekijöitä hänen elämässään. Koulutuksen aikana hän huomasi, että näin ei ollutkaan. Häntä olivatkin kuormittaneet ympäristön vaatimukset toimia omien perustarpeiden vastaisesti sekä omat rajoittavat uskomukset siitä, miten pitäisi olla ja mitä muut häneltä odottavat.

Huikea oivallus, sillä uskon hänen kesän aikana ymmärtäneen sen, minkälaista elämää haluaa elää. Vastaavia omakohtaisia oivalluksia oli aivan jokaisella kurssilaisella.

Pienikin myönteinen muutos ihmisessä myös vie positiivista sanomaa eteenpäin, sillä systeemiteorian mukaisesti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun yksi ihminen muuttuu, myös muut hänen ympärillään muuttuvat. On hauska ajatella, kuinka NLP-ajattelu leviää näidenkin ihmisten myötä.

Juuri nyt näen mielikuvan, jossa kaikki kurssin osallistujat kulkevat ihmisten joukossa kukin omilla tahoillaan. Jokaisella on mukanaan omanlaistaan näkymätöntä NLP-voimaa, joka välittyy muihin ihmisiin. Kun muut saavat osansa näistä energioista, lähtee hyvä eteenpäin.

Ainoa sana, joka nyt tulee mieleeni on “Siistiä!”.