Läsnäolo

Kun on läsnä, on huomio toisessa tai toisissa. Mieli pysyy nyt-hetkessä; se ei harhaile menneisyydessä eikä tulevaisuudessa. Läsnäolo on edellytys kohtaamisille ja sen vahvistumisen myötä osaamme rakentavasti ja luontevasti myös sanoa tarvittaessa “ei”. Läsnäolon myötä huomaamme kuinka omat tunteemme ovat ainoastaan meidän tunteitamme ja muiden tunteet heidän omiaan. Läsnäolon tilassa opimme helpommin ymmärtämään muiden maailmankuvia ja hyväksymään ne.

Läsnäolo on taito, jolla voimme aistia juuri sen hetken, jossa olemme. Läsnäolon hetkellä tulevaisuuden ja menneisyyden tapahtumat ovat jossain mielen avaruudessa. Kun on läsnä itselle, on läsnä myös muille. On tutkittu, että ajatuksemme ovat noin 90 % tulevassa tai menneessä – ja vain 10 % tässä hetkessä. Jos on vaikea olla läsnä, niin joko tulevaisuus tai menneisyys on varastanut nyt-hetken. Nyt-hetki on ainoa hetki, joka meillä on koko ajan meneillään. 

Teemme päivittäin pieniä ja suuria valintoja elämässämme ja juuri niissä valinnoissa saattaa piillä onnellisuutemme salat. Kun olemme nyt-hetken ulkopuolella, saatamme tehdä oman onnemme kannalta epäedullisia päätöksiä. Onko onnellisuuden salainen avain läsnäolon taito? Läsnäolossa oma huomio, ajatukset ja tunteet ovat valjastettu siihen, mitä kullakin hetkellä on tekemässä. Tämä pätee olipa kyse sitten toisen ihmisen kuuntelemisesta, jonkin tehtävän tekemisestä asetetussa aikataulussa tai puhelinpalaveriin osallistumisesta. Kuinka usein meille käy niin, että korvat kuulevat puheen, mutta ajattelemme samalla hetkellä jotain muuta ja toisen puhe menee ohi. Mitä tapahtuu, kun kiireessä lähtee juoksemaan ja huomio ei ole ympärillä olevassa, vaan jossain muussa?

Läsnäolon taidosta on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Alun perin läsnäoloa harjoitettiin mm. buddhalaisissa luostareissa meditaatioiden myötä. Meditaatiosta kehitettiin länsimainen versio, jota kutsutaan nimellä mindfulness. Tietoisen läsnäolon merkitys on meille erittäin tärkeä, sillä se saattaa jopa ohjata elämäämme. Kun olemme läsnä itsellemme, kuulemme sisäisiä viestejä herkemmin. Kuinka usein sinulle on käynyt niin, että ajatus, joka tulee mieleen sekä tuntuu myös kehossa, on jotain ihan muuta kuin tietoisessa mielessä olet ajatellut? Päätät kuitenkin ohittaa ajatuksen tuntemuksineen. Jälkikäteen huomaat, että yllättävä ajatustunne olikin täysin oikeassa.

On sanottu, että ihmisen välimatka muihin on yhtä pitkä kuin välimatka itseen. Mitä paremmin olemme yhteydessä itseemme, sitä helpompi on olla muiden kanssa. Läsnäolon tila on meillä jo olemassa; aika ajoin vain hukkaamme sen kaiken kiireen keskellä. Läsnäolo vaatii rauhoittumista oman itsen äärelle ja myös tietoista harjoittelua. Läsnäoloa voi kehittää esimerkiksi meditaation, mietiskelyn avulla. Se on mielen tyhjentämistä ajatuksista, se on hiljainen hetki itsen kanssa, tässä hetkessä. Mieli on tyhjänä ajatuksista ja keho tunteista. Sisäinen puhe vaimenee ja hiljenee. Pienikin rentoutus päivässä lisää energiaa ja rauhoittaa meitä. Tavoitteena on vain olla ja nauttia omasta hetkestä. Läsnäoloa on, kun keskitytään täysin nyt-hetkeen. Kun ollaan läsnä, ollaan ensisijaisesti yhteydessä omaan itseen. Kun yhteys itseen on luotu, on mahdollista olla läsnä myös muiden kanssa. 

Rakkaudella,
Anu