NLP kohtaamisten ytimessä

Viime kuukaudet olen ollut kohtaamisten äärellä. Erityisen merkityksellisiä kohtaamiset ovat olleet viikonloppuina NLP-kurssilaisten kanssa.

Kursseilla olemme monien muiden NLP-aiheiden lisäksi käsitelleet sitä, kuinka kohtaaminen on jotain paljon enemmän kuin vuorovaikutus. Vuorovaikutuksessa olemme esimerkiksi palavereissa, neuvotteluissa ja puhelinkeskusteluissa, joissa edetään tietyn agendan mukaisesti ja joissa sovitaan asioiden eteenpäin viemisestä. Näitä toki tarvitaan, jotta asiat etenevät ja tuloksia syntyy nopeasti.

Kohtaamisessa asiat etenevät omalla painollaan. Mitään ei pakoteta tapahtumaan, vaan jokaiselle tapahtumalle on oma aikansa. Kun kohtaa sekä itsensä että muut näin, alkaakin yllättäin tapahtua mitä odottamattomimpia asioita. Saattaa esimerkiksi olla, että unelmatyöpaikka järjestyy, tulee tarjouspyyntö yllättävältä taholta tai tapaamme todella merkityksellisen ihmisen. Seuraavassa on kohtaamisessa erityisen tärkeiksi nousevia asioita.

Yhteys itseen ja muihin
Mitä parempi yhteys meillä on omaan itseemme, sitä helpompi on olla muiden kanssa. Olemme riittävän hyviä ja täydellisiä sellaisina kuin olemme. Sisäinen rauha, aito läsnäolo ja luottamus kuuluvat hyvään yhteyteen. Olemme ok, niin minä, sinä kuin muutkin.

Avoin mieli vailla ennakko-odotuksia tai –käsityksiä
Kun meillä ei ole mitään ennakkoajatuksia muista ihmisistä tai tapahtumien kulusta, kaikki alkaa sujua kuin itsestään. Jokaisella meille tapahtuvalla asialla on merkitys. Joskus tapahtuma juuri kyseisellä hetkellä saattaa vaikuttaa epäonnelta, vaan sen hyvän tarkoituksen huomaa usein myöhemmin.

Intuitio
Intuitio vie asioita eteenpäin kohtaamisissa. Itse ajattelen intuition olevan oman sisimmän, tiedostamattoman mielen tai ekologian kuuntelua. Intuitiivisesti osaamme kuunnella ja tiedämme milloin tehdä ja sanoa mitäkin. Intuitioon kuuluu myös kyky luottaa siihen, että asiat tapahtuvat aikanaan. Meidän on vain opittava kuuntelemaan intuition meille antamia signaaleja.

Teknologian kehittyessä ja tehdessä pian suurimman osan töistä kohtaamistyön merkitys korostuu. Näitä kohtaamistyötaitoja harjoittelemme NLP-koulutuksissa. Itse asiassa palautamme mieliimme lapsuuden kohtaamistaitomme – ja otamme ne käyttöön nyt aikuisena.