Ihmisestä se alkaa – bisneskin

Vuonna 2013 tehtiin tutkimus, johon osallistui 225.000 työntekijää 142 eri maasta. Ainoastaan 13 % heistä oli sitoutunut työhönsä. Vuonna 2018 noin 50 % työntekijöistä tarkisti työsähköpostinsa ennen nukkumaanmenoa. Vuonna 2002 alle 10 % edes luki sähköpostejaan työajan ulkopuolella.

Luen parhaillaan Jason Stockwoodin (Tj, Simply Best) kirjoittamaa kirjaa ’Reboot – A Blueprint for happy, human business in the digital age’, josta myös edellämainitut tutkimustulokset ovat. Stockwoodin mukaan työ tällaisenaan ei enää toimi.

Miksi ihmiset sitten uupuvat työmääräänsä eivätkä ole riittävän sitoutuneita? Syynä siihen voi olla, että fokus on siinä, kuinka tehdä yhä enemmän rahaa ja kuinka pitää mahdolliset sijoittajat tai muut sidosryhmät tyytyväisinä. 

Kassavirta on toki menestyvän yrityksen elinehto ja se on hyvä asia. Jos rahan tavoittelu kuitenkin menee asiakkaiden kuuntelemisen ja henkilökunnan hyvinvoinnin edelle, on se hyvin lyhytnäköistä toimintaa. 

Jollain tavalla kirjan sanoma pysäytti. Jasonin mukaan bisneksen kehittäminen on aloitettava ideoimalla ’Mitä voimme tehdä nykyisten asiakkaiden hyväksi, jotta he ovat ovat entistä tyytyväisempiä?’.

Henkilöstön sitouttamisessa on

  • vahvistettava sen intohimoa työtä kohtaan
  •  keskityttävä hauskanpitoon ja säännöllisten taukojen ylläpitämiseen
  •  kommunikoitava yrityksen asioista avoimesti

Kun henkilöstö voi hyvin, myös asiakkaat voivat hyvin. Ja kun asiakkaat voivat hyvin, voi yritys hyvin.

Niinpä. Voisiko tämänpäivän työ toimia fokusta muuttamalla?