Tässä ja nyt – läsnäoloa oman itsen kanssa

Tasapainoinen ja hyvinvoiva mieli kaipaa sekä virikkeitä että pysähtymistä. On sanottu, että ihmisen välimatka muihin on yhtä pitkä kuin välimatka itseen. Mitä paremmin olemme yhteydessä itseemme, sitä helpompi on olla muiden kanssa. Läsnäolon tila on meillä jo olemassa; aika ajoin vain hukkaamme sen kaiken kiireen keskellä. On sanottu, että vain hiljaisuudessa voi kuulla itseään. Siksi läsnäolo edellyttää pysähtymistä ja tietoista harjoittelua.

”On sanottu, että vain hiljaisuudessa voi kuulla itseään.”

Läsnäoloa voi kehittää esimerkiksi meditoimalla. Se on mielen tyhjentämistä ajatuksista, se on hiljainen hetki itsen kanssa, tässä hetkessä. Mieli on tyhjänä ajatuksista ja keho tunteista. Sisäinen puhe vaimenee ja hiljenee.

Pienikin rentoutus päivässä lisää energiaa ja rauhoittaa meitä. Tavoitteena on vain olla ja nauttia omasta hetkestä. Läsnäoloa on, kun keskitytään täysin nyt-hetkeen. Kun ollaan läsnä, ollaan ensisijaisesti yhteydessä omaan itseen. Kun yhteys itseen on luotu, on mahdollista olla läsnä myös muiden kanssa. 

Harjoitus

Hengitä syvää palleahengitystä. Kun hengität sisään, vatsa nousee. Kun hengität ulos, vatsa laskee. 

Sisäänhengittäessäsi sano ääneen tai ajattele: “Olen tietoinen kehoni jokaisesta osasta” ja uloshengittäessäsi ajattele “Kehoni rentoutuu”. Jatka tätä rauhallisesti muutaman minuutin ajan tai niin kauan, jotta kehosi ja mielesi rauhoittuvat”.

“Tietoinen, rentoudun, tietoinen, rentoudun…”

Lähde: Se kasvaa mihin huomio kiinnittyy – NLP-kirja työhön ja vapaa-aikaan (Tiina Pajula – Anu Vihonen)

Harjoitus: International Business Retreat 2019, www.plumvillage.org