Kiukuttaa, harmittaa, ärsyttää – siis v*tuttaa…

Kiukku ja ärtymys, kansanomaisemmin sanottuna vitutus on lopulta sekin vain oma valintamme. Tunteet ovat koko ajan yhteydessä ajatuksiimme ja sitä kautta käyttäytymiseemme.

Monet meistä on kasvatettu siten, että kielteiset tunteet on pitänyt piilottaa. Ei ole ollut lupa tuntea eikä varsinkaan näyttää esimerkiksi vihan, pelon tai muuta inhimillistä ”heikkoutta” paljastavaa oloa ulospäin. Mitä enemmän koetamme tukahduttaa tunteita, sitä pahemmalta tuntuu ja sitä voimakkaampana niillä on taipumus purkautua ulospäin. Usein syytämme omasta pahasta olostamme toisia.

Kuinka sitten olla enemmän tyytyväisen rauhallinen kuin ärsyyntynyt?

Tunteet ovat vain ajatuksia, joista mikään ei ole totta. Ne saavat aikaan erilaisia tulkintoja riippuen mm. siitä, minkälainen mieliala ja vireystila meillä on juuri sillä hetkellä. Ne ovat oman mielemme sisäisiä luomuksia. On parempi hyväksyä kaikki tunteet ja ymmärtää, että ne ovat ok. On annettava tunteiden tulla ja mennä. Ei ole hyvä takertua kielteisyyteen, sillä tuolloin se alkaa kasvaa.

Buddhalaisissa luostareissa munkit ja nunnat opettavat ottamaan tunteita vastaan meditaatioissa. Niissä tunne hengitetään syvälle kehoon sisään ja sitten se hengitetään ulos. Kun tekee tätä riittävän kauan, rauhoittuu stressiä säätelevä vagushermo. Vagushermo on kehomme palautumisjärjestelmän pääkytkin, joka auttaa vähentämään stressiä ja ahdistusta aktivoimalla parasympaattista hermostoa. Kun keho rauhoittuu, myös mieli rauhoittuu. Syvähengitystä käytämme myös NLP-kursseilla ja samalla myös yhteys itseen vahvistuu.

NLP tarjoaa lukuisia muitakin harjoituksia, joiden myötä voimme muuttaa tunnetilojamme. Voimme esimerkiksi etäännyttää ja pienentää negatiivisten tunteiden luomia mielikuvia, jolloin olo helpottuu. Tai meidän on mahdollista dissosioitua eli tarkastella ulkopuolisen näkökulmasta mieltä vaivaavia tapahtumia – ja näin saada etäisyyttä ja ymmärrystä tapahtuneeseen. NLP:n taustaoletukset auttavat meitä hyväksymään muut ihmiset sellaisina kuin he ovat. Oudosti puhuvan ja käyttäytyvän henkilön kohdatessamme voimme aina ajatella “Mielenkiintoista vaan ei haittaa, hän puhuu omasta maailmankuvastaan käsin”.

Mitä paremmin opimme tuntemaan itseämme, sitä rauhallisemmaksi tulemme. Kun opimme rakastamaan ja hyväksymään itsemme, hyväksymme helpommin myös muut. Kiukku, harmitus ja ärtymys kaikkea kohtaan vähenee. 

Elämästä tulee seesteisempää. Elämisen arvoista. Eikä enää vituta.