Onnellisena elät enemmän

Yksi kuuluisimmista tutkimuksista positiivisen psykologian alueella on nk. nunnatutkimus. Tutkimuksessa oli mukana 180 katolista nunnaa, jotka noin 22-vuotiaina kirjoittivat näkemyksiään ja kokemuksiaan elämästään. Myöhemmin heidät pisteytettiin sen mukaan, kuinka positiivinen elämänasenne heidän kirjoituksistaan heijastui. 25 % nunnista pystyttiin luokittelemaan positiivisen elämänasenteen omaaviksi ja 25 %:lla oli negatiivinen elämänasenne. Näitä kahta ryhmää seurattiin heidän kuolemaansa asti.

Kun nunnat olivat 85-vuotiaita, oli negatiivisten ryhmästä elossa 54 % ja positiivisten ryhmästä 79 %. Vuosien edetessa erot kasvoivat edelleen, sillä 93-vuotiaina negatiivisten ryhmästä oli elossa 18 % ja positiivisten ryhmästä 52 %.

On arvioitu, että positiivisen elämänasenteen vaikutus elämän pituuteen voi olla jopa 10 vuotta (Diener, Biswas-Diener 2008).

Onnellisuustutkija Sonja Lyubomirskyn mukaan 50 % onnellisuudestamme tulee geeneistä, 10 % ulkoisista olosuhteista ja 40 % onnellisuudesta on sellaista, mihin itse voimme vaikuttaa. 40 % on huikea luku ja vähintään tuo osuus omassa ajattelussa, rajoittavissa uskomuksissa ja asenteissa on muutettavissa.

Voisiko onnellisuuden lisääminen olla elämäntehtävämme?

Onnellisuus riippuu hyvin pitkälti omasta ajattelustamme. Jos ajattelemme onnellisuuden johtuvan muista ihmisistä ja ulkopuolisista asioista, tulemme mitä todennäköisimmin jossain vaiheessa pettymään. Jos paras ystävämme kuolee, meidät irtisanotaan työpaikastamme tai joudumme luopumaan kauniista talostamme, onnellisuutemme on romahtamaisillaan tai romahtaa.

Kun siirrämme ohjauspisteen omaan mieleemme, pystymme itse vastaamaan tunteistamme ja onnellisuudestamme. Mitä tahansa voi tapahtua, vaan mielen tasapaino on mahdollista aina palauttaa ja ylläpitää. Tämä on elämänmittainen harjoitus, johon kullakin meistä on mahdollisuus löytää omat keinonsa.

Yksi harjoitus onnellisuuden lisäämiseen on jatkuvasti kiinnittää huomio niihin asioihin, jotka ovat hyvin elämässä.

Ajattele vaikkapa kerran viikossa läheisiäsi, ympäristöäsi, työtäsi, harrastuksiasi, itseäsi, maailmaa ja maailmankaikkeutta – ja kirjoita ylös mistä olet kyseisiä asioita ajatellessasi kiitollinen.

Saatat huomata, kuinka mielesi alkaa yhä enemmän havainnoida onnellisuutta ja tuoda sitä lisää elämääsi.