Sisäisesti vahva

Vahvuus on sitä, että ottaa levollisin mielin elämän vastaan juuri sellaisena kuin se on. Vahvuus on mahdollista saada esille vasta silloin, kun myöntää heikkoutensa. Heikkouden myöntämisen myötä meidän ei enää tarvitse esittää jotain roolia. Ei tarvitse pelätä, että paljastaisimme sisimpämme, koska olemme avanneet itsemme elämälle. Koemme olevamme hyviä olemalla aitoja itsejämme.

Riittävän vahva on nöyrä ja hän ymmärtää, että jokaisella meille tapahtuvalla asialla on merkityksensä. Olemme osa suurempaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kuka tahansa voi arvostella meitä, vaan sillä ei ole merkitystä. Ainoastaan aitous ja rehellisyys merkitsee, kaikki muu on muiden tulkintoja todellisuudesta tai oman mielemme luomaa harhaa.

Kuinka sitten saavuttaa sisäinen vahvuus? Ensin on tutustuttava omaan itseensä ja löydettävä yhteys sisimpään. On luovuttava mieltä rajoittavista uskomuksista, jotka ovat muiden meihin asettamia sääntöjä siitä, minkälaista elämää meidän pitää elää. On kuunneltava sitä sisintä, joka oikeasti tietää mikä on meille parhaaksi.

Vahvuus on rakkautta niin itseä kuin muita kohtaan. Se ei arvostele muiden tekoja tai puheita, vaan kaikki voivat olla juuri sellaisia kuin ovat.

Itselläni vahvuuden etsiminen ja löytäminen alkoi ensimmäisestä NLP-kurssista. Säännöllisen epäsäännöllisesti kadotan yhteyden, mutta löydän sen aina uudelleen meditaation ja NLP:n avulla.

Kaunista alkavaa syksyä!

Rakkaudella,
Anu