Tykkäätkö hierarkiasta?

Kuka tykkää hierarkiasta? Tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia itseohjautuvuudesta. Siinä Espoon Dipolissa järjestetyn seminaarin keskiviikkoaamupäivän agenda. Seminaarin järjesti kaksi vuotta kestävä hanke Minimalist Organizational Design (MODe), joka toteutuu Aalto-yliopistossa, Haaga-Heliassa sekä Tampereen yliopistossa. 

Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa?

Itseohjautuvuus tarkoittaa henkilön kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta. Se vaatii yksilöltä niin omaehtoista motivaatiota, osaamista kuin ymmärrystä siitä, mihin pyritään. Lisäksi se vaatii rakenteet, joissa on tilaa itseohjautua. Itseohjautuvuuden voisi sanoa olevan lähellä yrittäjähenkisyyttä eli sitä, että ottaa vastuun omasta toiminnastaan.

Itseorganisoituminen on organisoitumisen tapa, jossa ylhäältä annetut valmiit rakenteet ja hyväksymisketjut on minimoitu. Ei ole ennalta määrättyjä komentoketjuja, jäykkiä hierarkioita, kiinteitä rooleja tai tiettyä esimiestä, jolta pitää pyytää lupa kaikkiin päätöksiin. Työntekijöillä on valta ja vastuu tehdä itsenäisiä päätöksiä suhteessa omaan työhönsä.
Lähde:
http://www.moderesearch.fi.

Yksi seminarian pääpuhujista oli apulaisprofessori Martyn Griffin Durhamin yliopistosta. Hänen mukaansa tälläkin hetkellä monessa organisatiossa vallalla oleva hierarkinen johtamistapa on pahimmillaan kallista, se tukahduttaa uudet innovaatiot, hidastaa päätöksentekoa ja vääristää kommunikointia.

Tasa-arvoisuus työpaikoilla puolestaan edistää jaksamista. Se lisää työntekijöiden terveyttä, edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä ja tuo aivan uudenlaisen intohimon työtä kohtaan.

Minusta Griffin luento hierarkioiden poistamisesta kuulosti vallan mahtavalta! Jos en jo yrittäjänä ohjaisi itseäni, olisin heti valmis isossa organisaatiossa itseohjautumaan. 

Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. 

Kun yrityksissä on siirrytty tai ollaan siirtymässä itseohjautuvuuteen, on törmätty mm. seuraavanlaisiin kompastuskiviin:

  • Päätöksenteot venyvät, kun kaikkien mielipiteitä kuunnellaan
  • Hierarkista johtamista ei pystytäkään poistamaan
  • Esimiehet pelkäävät oman roolinsa menettämistä
  • Demokratiaa vastustetaan
  • Palkataan liikaa samankaltaisia ihmisiä, vaikka erilaisuus itse asiassa on rikkaus
  • Osa ihmisistä ei uskalla ottaa vastuuta päätöksenteosta
  • Osa tekee päätökset liiankin nopeasti ja näin yrityksen perustoiminta saattaa jopa vaarantua
  • Jotkut ovat taitavia saamaan muut oman mielipiteensä tukijoiksi; toiset ovat tässä vähemmän taitavia

Itseohjautuvuus on varmasti erinomainen asia. Onnistuakseen se vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua. Mielestäni itseohjautuvuuden ytimessä on muiden ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen, taito kuunnella, aitoja kohtaamisia, rakkautta muita kohtaan ja rohkeutta olla oma itsensä. 

Niinpä. Juuri sitä ajattelua, mitä me harjoitamme NLP-kursseilla👍.