Kasvuvalmennukset yksilöille ja yhteisöille - Kasvun avaajat

Kasvun avaajat

Valmennuksissamme kasvun avaajat ovat mukana matkallasi, kun haluat löytää vahvan yhteyden itseesi ja siihen, minkälaista elämää haluat elää.

Nykytilanne ja uusien mahdollisuuksien avaaminen

Nykytilanteen kartoituksessa katsot elämääsi ikäänkuin ulkopuolisen silmin. Siirryt mahdollisesta ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti uusia oivalluksia ja uudenlaista elämää. Luot vision, jota lähdet mission avulla saavuttamaan ja toteuttamaan.

Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti eteneminen

Asetat itsellesi tavoitteen, joka on positiivinen, omasta toiminnastasi kiinni, täsmennetty, kaikilla aistikanavilla jo etukäteen koettu ja ekologinen niin itsellesi kuin muille. Käymme läpi, minkälainen rooli ja kunnianhimo vievät sinua eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Luomme askeleet, joilla tavoitteen saavuttaminen on sinulle mahdollista.

Mahdollisten ajatusesteiden ja rajoittavien uskomusten poistaminen

Tutkimme onko sinulla mahdollisia rajoittavia uskomuksia, jotka tähän asti ovat olleet tavoitteittesi toteutumisen esteinä. Jos ajattelusi on rajoittanut sinua elämästä täyttä elämää, uskomusten muuttamisella voit muuttaa suuntaa.

Voimavarojen vahvistaminen

Haemme menneisyydestä tarvitsemiasi voimavaroja, jotka tuomme ja ankkuroimme tähän päivään. Vahvistamme myös kiitollisuutta, joka avartaa ajattelua. Uusien voimavarojen myötä mahdottomasta tuleekin äkkiä mahdollista.

Eri näkökulmien havaitseminen

Yksi vaihtoehto on jumi, kaksi vaihtoehtoa on joko-tai -tilanne. Todellisten vaihtoehtojen  määrä alkaa luvusta kolme. Kun näkökulmia tulee lisää, elämä rikastuu ja ajattelu aukenee.

Älykäs intuitio osana päätöksentekoa

Älykäs intuitio toimii, kun meillä on ensin riittävästi kokemusta ja tietoa. Virittäydymme älykkääseen intuitiiviseen ajatteluun, joka on ensiarvoisen tärkeää luodessamme uutta niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen

Käymme läpi ihmisten erilaisia tapoja vastaanottaa tietoa. Kun ymmärrämme ja hyväksymme muiden ihmisten erilaisia maailmankuvia, voimme muuttaa viestintäämme tapauskohtaisesti ja näin saada helpommin sanomamme perille. 

Sisäisten rajojen vahvistaminen

Vahvistamme sisäisiä rajoja, jolloin muiden sanat tai teot eivät enää satuta meitä emmekä me omilla puheillamme satuta muita. Elämästä tulee entistä levollisempaa ja voimme säilyttää tasapainon ihmissuhteissamme.

Mielen tyynnyttäminen ja seesteisyyden lisääminen

Vahvistamme yhteyttä sisimpään, jolloin mieli säilyy tyynenä ja seesteisenä. Menetelminä mm. rentoutustuokiot, itsemyötätunto, meditaatio ja EFT.

Kasvun jatkuminen

Luot itsellesi henkilökohtaisen kasvuohjelman, joka mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen ja tasapainon jatkumisen elämän eri osa-alueiden välillä. Jatkuva kasvu on sitä, ettemme koskaan ole valmiita, vaan koko ajan uuden edessä.

Olen osallistunut Neway:n järjestämälle NLP Master Practitioner kurssille syksyllä 2017. Kurssin vetäjänä toimiva Anu Vihonen on erittäin osaava, läsnäoleva, huomioiva ja ammattitaitoinen valmentaja. Olen saanut kurssilta paljon työkaluja olemiseeni, niin suhteessa itseeni kuin muihinkin. Suosittelen Newayn koulutuksia aivan kaikille.
Iina-leena lehtonen
Anu on opettajana lämmin, sydämellinen ja oivalluttava. Hän on kiinnostunut kaikista oppilaistaan ja hän aidosti haluaa jokaiselle parasta elämänpolullaan. Hän on läsnäoleva ja opettaa taitavasti myös läsnäolon merkitystä ja taitoja elämässä. Lämmin suositus.
Pauliina martikainen

Matkalla oman itsen äärelle

2000-luvun alussa törmäsin kirjainyhdistelmään NLP. Tuolloin en vielä tiennyt, mitä se tarkoitti. Olin ainoastaan kuullut, että NLP-teorian ja -harjoitusten avulla oli mahdollista vaikuttaa omiin ajatuksiin. Se oli mielestäni erikoinen ajatus, koska luulin aina pysyväni stressaantuneena, murehtivana ja muita kannattelevana ihmisenä.

Olin kuitenkin lopen väsynyt ajatusmalleihini ja niinpä päätin ilmoittautua NLP Practitioner -koulutukseen. Se oli elämäni paras päätös, jonka myötä alkoi matka oman itsen äärelle ja tasapainoiseen elämään. Vähitellen koulutuksen kuluessa huomasin mm. kuinka pelot ja rajoittavat uskomukset hälvenivät, ymmärrys muiden erilaisuutta kohtaan lisääntyi, mieleni tyyntyi ja tavoitteet alkoivat kirkastua ja toteutua.

Samalla oivalsin itselleni ehkä merkittävimmän asian mielenhallinnasta: se oli todella yksinkertaista. Mitään ei tarvinnut päntätä vaan kaikki oivallukset syntyivät omasta itsestä käsin. Kyse oli omien mielikuvien muokkaamisesta, jonka myötä isotkin muutokset tapahtuivat monesti jo siinä hetkessä. Esimerkiksi jokin uskomus oli saattanut rajoittaa elämääni viimeiset kaksikymmentä vuotta. NLP:n myötä se oli mahdollista muuttaa minuuteissa viikkojen ja kuukausien sijasta.

Nyt haluan auttaa sinua omalla matkallasi kohti tasapainoista ja merkityksellistä elämää.

– Anu Vihonen