Kasvuvalmennukset
määrätietoisille yksilöille ja yhteisöille

Kaikki vastaukset ovat jo meissä itsessämme.
Ne on vain osattava tuoda esiin…

Kasvuvalmennukset määrätietoisille yksilöille ja yhteisöille

"Kaikki vastaukset ovat jo meissä itsessämme.
Ne on vain osattava tuoda esiin…"

– Anu Vihonen

Kasvuvalmennukset yksilöille ja yhteisöille – Anu Vihonen

Kasvuvalmennukset määrätietoisille yksilöille ja yhteisöille

"Kaikki vastaukset ovat jo meissä itsessämme.
Ne on vain osattava tuoda esiin…"

– Anu Vihonen

Kasvuvalmennukset yksilöille ja yhteisöille – Anu Vihonen

Tulevaisuutta ei voi ennustaa kuin pieniltä osin. Koska emme tarkkaan ottaen tiedä, mitä edessä oleva tuo tullessaan, moni alkaa helposti ajatella pahinta. Mitä enemmän tietoisesti mietimme jotain uhkaa, sitä suuremmaksi tunne mielessä kasvaa ja saattaa saada suhteettoman suuret mittasuhteet. Pelko saa meidät kadottamaan yhteyden itseen ja toimimaan muiden ohjaamina. Pelko on yksi vahvimmista tunteista.

Luottamus, pelon poistava voima -kirja avaa pelon syntymekanismeja ja auttaa meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Kun pelon takana olevat syyt selviävät, alkaa se yleensä väistyä. Pelon poistuessa ihmisen on mahdollista löytää yhteys itseensä ja sitä kautta oppia luottamaan siihen, että elämä kantaa. Kun ei enää pelota, tulevaisuus näyttäytyy tasapainoisena ja sitä kohti on hyvä lähteä.

Tavoitteena ajattelun kirkastaminen

Kasvuvalmennukset yksilöille ja yhteisöille. 

Autamme määrätietoisia yksilöitä ja yhteisöjä pilkkomaan monimutkaiselta tuntuvat tilanteet helpommin hallittaviin osiin, palauttamaan fokuksen oman itsen äärelle ja säilyttämään tasapaino kiihtyvässä maailmassa. 

Saat keinoja itselle tärkeiden muutosten toteuttamiseksi, uran edistämiseksi ja levollisen mielen säilyttämiseksi. Näin sinun on entistä helpompaa elää omannäköistä ja täyttä elämää.

Kasvuvalmennukset yksilöille ja yhteisöille - Ajattelun kirkastaminen
Kasvuvalmennukset yksilöille ja yhteisöille - Kasvun avaajat

Kasvun avaajat

Valmennuksissamme kasvun avaajat ovat mukana matkallasi, kun haluat löytää vahvan yhteyden itseesi ja siihen, minkälaista elämää haluat elää.

Nykytilanne ja uusien mahdollisuuksien avaaminen

Aloitamme aina nykytilanteen kartoittamisella, jossa katsot elämääsi ikäänkuin ulkopuolisen silmin. Siirryt mahdollisesta ongelmakeskeisestä ajattelusta kohti uusia oivalluksia ja uudenlaista elämää. Luot vision, jota lähdet mission avulla saavuttamaan ja toteuttamaan. Lue lisää >>

Kasvuvalmennukset

Uuden edessä –kasvuohjelma

Kokonaisvaltainen tavoitteet kirkastava coachaus, jonka avulla oma potentiaali on mahdollista saada kokonaan esiin ja käyttöön.

Yhdessä valmentajan kanssa asetat itsellesi suunnan, jota kohti haluat lähteä. Luomme askeleet, joilla tavoitteen saavuttaminen on sinulle mahdollista. Viiden kuukauden valmennusohjelma sisältää yhteensä kymmenen säännöllistä tapaamista etänä Anu Vihosen kanssa sekä kattavat lisämateriaalit, jotka antavat tukea ja inspiraatiota matkasi varrella. 

Kesto: 5 kuukautta

Uuden edessä –personal

Henkilökohtainen kolmen kuukauden valmennusmatka omien voimavarojen ja uudenlaisen ajattelun käyttöönottamiseksi sekä positiivisten muutosten mahdollistamiseksi.

Viemme Kickstart-valmennuksessa määrittelemäsi vision käytäntöön ja jatkamme elämänilon, luovuuden sekä tuottavuuden nostamista uudelle tasolle niin työssä kuin vapaalla. Sisältää yhteensä viisi tapaamista etänä valmentaja Anu Vihosen kanssa, kattavat lisämateriaalit sekä henkilökohtaisen tuen koko coachauksen ajan. 

Kesto: 9 – 10 viikkoa

Uuden edessä –kickstart

Intensiivinen yhden kuukauden valmennusohjelma elämän selkiyttämiseksi ja uuden suunnan kirkastamiseksi.

Luo pohja uudelle visiollesi ja saa selkeyttä omaan elämäntilanteeseen kolmen coachaustapaamisen ja niihin liittyvien lisämateriaalien avulla. Ohjelma sopii ihmisille, jotka haluavat saada selkeyttä, suuntaa ja tukea intensiivisessä elämänvaiheessa tai työtilanteessa. Se sopii myös ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan coachausta lyhyemmissä erissä. Sisältää kolme tapaamista etänä valmentaja Anu Vihosen kanssa. 

Kesto: 4 – 5 viikkoa

Resursseja

egosielu

Tasapainoinen elämä – Kuinka saavuttaa tasapaino?

Hallitsetko itse omaa elämääsi vai määritteleekö sitä joku muu? Oivalla kuinka säilyttää tasapaino elämässä ja silti saavuttaa niitä asioita, joita haluat.

Suorittamisesta seesteisyyteen

Kuinka oma asenne, uudenlaiset sanat ja sisäinen palo voivat tehdä suorittamisesta positiivisen voimavaran.

Anu Vihonen

Yrittäjä, kouluttaja, tietokirjailija, NLP Trainer & Coach Anu Vihonen on yli 15 vuoden ajan auttanut ihmisiä oivaltamaan, kuinka on mahdollista tuntea itsensä elinvoimaiseksi, pitää yllä antoisia vuorovaikutussuhteita ja luoda omannäköinen elämä.