Sisin - Tie suorittamisesta seesteisyyteen

Maailma tarvitsee enemmän kaltaisiasi ihmisiä. Ihmisiä, jotka uskaltavat toteuttaa elämäänsä omasta itsestä käsin, näkevät uusia mahdollisuuksia muutoksen keskellä ja luovat hyvää ilman, että joku pyytää sitä meiltä. Kirjassa käydään läpi suorittamiseen johtavia seikkoja ja tuodaan esille sitä, kuinka on mahdollista elää omannäköistä, seesteistä elämää yhä vaikeammin ennustettavassa maailmassa.

Uuden Edessä - NLP-opas sisäiseen kasvuun

Uuden edessä – NLP-opas sisäiseen kasvuun -kirja tuo näkökulmia siihen, kuinka on mahdollista etsiä ja löytää elämän syvempi merkitys. Kirja avaa NLP-ajattelua, mahdollistaa muutokseen ja vahvistaa unelmien toteutumista.

Kirja sisältää paljon NLP-harjoituksia. Saat käyttöösi myös Uuden edessä -valmennussivun, josta löydät kaikki kirjassa olevat harjoitukset sekä keskeiset aiheet videoina ja muuna verkkomateriaalina.

Voit lukea kirjan kannesta kanteen tai avata sen sinua eniten kiinnostavan otsikon kohdalta. Etene juuri sinulle sopivalla tavalla ja tahdilla.

Puro - Matkalla tyyneen itseen

Puro on metafora kasvulle ja eteenpäin virtaavalle elämälle. Puro löytää uusia uomia kuljettavakseen ja lopulta tulee osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Kirja on kokoelma havaintoja siitä, kuinka normaalilta tuntuva
arki voi yhtälailla olla seesteistä ja palkitsevaa, jos vain katsomme
asioita uusista näkökulmista. Se on jatkoa keväällä 2019 julkaistulle Polku-kirjalle, joka sai alkunsa Anu Vihosen silloisista blogi-kirjoituksista. Sen jälkeen paljon on ehtinyt tapahtua. Oivalluttavia tarinoita aina NLP-kursseilta buddhalaisiin luostareihin ja takaisin.

Kirja sisältää 59 havaintoa elämästä, kasvusta ja siitä, kuinka voimme päästä lähemmäs oman itsemme näköistä, tasapainoista elämää arjen keskellä.

Saat keinoja mm. siihen, kuinka

– tavoittaa syvä merkitys omassa elämässä
– antaa läsnäolon tulla osaksi elämää
– nähdä muutokset mahdollisuuksina, kuin puron uomina
– tavoittaa yhteenkuuluvuuden tunne
– coachata itse itseäsi
– nähdä muiden auttamisen mahdollisuutena

Ensin kirjoitukset olivat muistutukisa itselleni. Nyt ne ovat työkaluja minulta sinulle, omalle kasvun matkallesi.

Polku - 55 mukaan otettavaa havaintoa elämästä

Polku on metafora elämälle. Se on metafora sille elämänmittaiselle matkalle, jota me kaikki käymme päivittäin läpi.

Käsissäsi on kokoelma havaintoja elämästäni viime vuosilta. Kun vuonna 2015 aloitin lyhyiden blogien kirjoittamisen ja julkaisemisen pienen yhteisömme kesken Facebookissa, en aluksi edes tiennyt lukiko kukaan kirjoituksiani. Jatkoin kuitenkin uuden harrastukseni parissa. Kun joitakin vuosia ensimmäisten blogien kirjoittamisesta luin niitä uudelleen, olin iloinen huomatessani niissä oman kehitykseni ihmisenä. Oman polkuni.

Kirja sisältää 55 havaintoa elämästä. Kirjan kappaleet olivat ensin kirjeitä itselleni ja nyt ne ovat kirjeitä minulta sinulle. Toivon sinun saavan niistä iloa ja oivalluksia. Toivon kirjan myös lisäävän rakkautta niin itseäsi kuin omaa elämääsi kohtaan. Tervetuloa Polulle.

Se kasvaa mihin huomio kiinnittyy - NLP-kirja työhön ja vapaa-aikaan

Tiina Pajula & Anu Vihonen

Se kasvaa mihin huomio kiinnittyy -kirja on tarkoitettu erityisesti niille intensiivistä ajatustyötä tekeville, jotka kokevat ajatustensa kiertävän kehää ja jonkun muun määrittelevän elämäänsä.

Sisällön punaisena lankana on NLP (Neurolinguistic Programming), jonka yksi keskeinen ajatus on, että voimme aina muokata ajatteluamme ja vahvistaa elämässämme olevia hyviä asioita. Tällöin olemme entistä valmiimpia vastaanottamaan tulevaisuuden meille tuomat mahdollisuudet.

Kirja sisältää useita mieltä avaavia NLP-harjoituksia. On mahdollista, että kiertävät ajatukset pysähtyvät ja mieli lähtee kiinnittämään yhä enemmän huomiota elämässä oleviin tärkeisiin asioihin.

Tiina Pajula ja Anu Vihonen kirjoittavat omakohtaisten kokemustensa siivittäminä, sillä he molemmat olivat lähes palaa loppuun työssään hektisessä IT-maailmassa.