Mitä NLP-koulutus on?

NLP-koulutus – pysyviä muutoksia nopeasti

(Neuro Linguistic Programming, Neurolingvistinen prosessointi, Neurolingvistinen ohjelmointi)

NLP-koulutus auttaa esimerkiksi löytämään uudenlaisen merkityksen niin omasta elämästä, työstä kuin ihmissuhteista. Kuten niin monet toimivat asiat, myös NLP on yllättävän yksinkertaista ja helppoa.

Osaavassa ja innostavassa valmennuksessa NLP-koulutus tarjoaa nopean ja käytännönläheisen keinon sekä uusien asioiden oivaltamiseen että itsen ja muiden ymmärtämiseen.

NLP-kurssilta saat heti käyttöösi taitoja, joiden avulla mm. poistat rajoittavia uskomuksia,  vahvistat sisäisiä rajoja ja saat tavoitteesi toteutumaan. Monen osallistujan mielestä parasta on, kun pysyviä positiivisia muutoksia on mahdollista saada aikaan jo ensimmäisten päivien aikana.

Yksi NLP:n perusoletus on, että kaikki vastaukset ovat jo meissä. Yksi tavoitteemme onkin auttaa sinua hyödyntämään tiedostamattoman mielesi kapasiteettia ja kasvattaa oma potentiaalisi sille kuuluvalle tasolle.

Senior NLP Trainer & Coach Anu Vihonen on liki 15 vuotta ohjannut pitkiä NLP- ja kasvukoulutuksia.

Kenelle NLP-koulutus sopii?

NLP-koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä, potentiaalinsa hyödyntämisestä ja onnellisuuden lisäämisestä elämään. Anu Vihosen ohjaamille NLP-kursseille osallistuu jatkuvasti henkilöitä kaikilta elämänaloilta.

Mitä NLP (Neuro Linguistic Programming) on?

  • asenne, malli, tutkimussuunta
  • subjektiivisen kokemuksen rakenteen tutkimista ja muuttamista
  • huipputaitojen ja onnistumisten mallittamista
  • joukko menetelmiä, joilla voi löytää paremman yhteyden niin itseen kuin muihin
  • malli, jolla voi saada aikaan toiminnan ja käyttäytymisen muutoksia usein hyvinkin nopeasti


Nimitys neurolingvistinen prosessointi viittaa hermostoon ja kielenkäyttöön. NLP:ssä oletetaan, että ihmisen mieli ja keho ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, ja että toisen avulla voi vaikuttaa toiseen.

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, kuvitellut äänet, sisäiset tuntemukset sekä hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja kehon yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja fysiologia vaikuttaa ajatuksiin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP:ssä oletetaan, että kokemuksella on tietty muoto ja rakenne, joka on puhutun kielen kaltainen. Myös käyttämämme sanat kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi, ohjelmointi
Prosessointi liittyy niiden toimintamallien tunnistamiseen ja käyttöön, joilla voimme muuttaa ajatteluamme ja saavuttaa tavoitteita.

NLP sai alkunsa vuonna 1976, kun psykoterapeutti Richard Bandler ja kielitieteen professori John Grinder alkoivat tutkia sitä, mikä erottaa jonkin alan huipputaitajan taitajasta. Grinder ja Bandler mallittivat mm. nykyaikaisen hypnoterapian isähahmona tunnettua lääkäri Milton H. Ericksonia, perheterapeutti Virginia Satiria sekä hahmoterapian kehittäjä Fritz Perlsiä. Tässä vaiheessa NLP:n kehittymiseen vaikuttivat myös esimerkiksi mediatutkija Noam Chomskyn ja antropologi Gregory Batesonin ajatukset. John Grinderin ja Richard Bandlerin lisäksi NLP:n keskeisiä kehittäjiä ovat alusta asti olleet mm. Leslie Cameron-Bandler, Judith DeLozier, Robert Dilts, Stephen Gilligan, Steve Andreas, Connirae Andreas ja Tad James.

NLP ei suoranaisesti sitoudu mihinkään psykologiseen tai psykoterapeuttiseen teoriaan, vaan esittelee joukon toimivia tekniikoita ja ajattelumalleja. Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiiviseen psykologiaan. Mielen toimintaan liittyvien menetelmien avulla kuka tahansa voi parantaa suorituksiaan melkeinpä millä tahansa alalla.

Jotkut NLP-menetelmistä liittyvät kielenkäyttöön, toiset taas mielikuvien työstämiseen. Lisäksi on olemassa NLP-menetelmiä, jotka perustuvat kehon asentoihin ja liikkeeseen.

Useimmat menetelmistä on mallitettu tarkkailemalla ja haastattelemalla eri alojen huippuosaajien toimintaa. Mallitettaessa puretaan auki onnistuneeseen suoritukseen johtaneet ajatusmallit ja toimintatavat. NLP:tä voi nimittää myös taitavuuden tutkimukseksi.

NLP:n kehittyminen

NLP on kehittynyt runsaan 10 vuoden sykleissä. Aluksi huomio oli kognitiivisissa strategioissa, aivojen tutkimisessa ja kielellisissä rakenteissa. Fokus oli ongelman ratkaisemisessa ja pääosassa olivat loogisten tasojen (neurological levels) ympäristö, käyttäytyminen ja osaaminen.

Seuraavassa vaiheessa NLP koostui useamman ihmisen panoksesta. Robert Dilts ja Judith DeLozier toivat mukaan somaattisen mielen eli kehon ja mielen viisauden. Tässä vaiheessa NLP:ssä alettiin käsitellä mm. uskomuksia, arvoja, näkökulmia ja metamallia.

Tämän jälkeen NLP:hen tuotiin mukaan energia, tunnelma, kentät ja olotilat ihmisissä ja ihmisten välillä. Samanaikaisesti otettiin huomioon vielä isompi kokonaisuus (field mind). Fokuksessa olivat loogisten tasojen identiteetti ja henkinen taso.

Tämän ajan NLP:ssä (Next Generation NLP) ovat mukana kognitiivinen mieli, somaattinen mieli sekä meissä ja välillämme olevat kentät. Keskiössä on kehon viisaus, läsnäolo, yhteys omiin tunteisiin ja voimavaroihin sekä itselle tärkeisiin asioihin – myös kollektiivisen mielen viisauteen. Huomio on myös egon ja sielun välisessä balanssissa ja siinä, mikä meissä kaikissa on yksilöllistä ja mitä kauttamme tuomme tähän maailmaan. Tänä päivänä useat NLP-harjoitukset muuttavat ajattelumalleja identiteetin ja henkisen tarkoituksen tasoilla.

Arkkityyppienergiat tuovat NLP:hen oman metaforisen katsantokannan, jonka myötä meillä on mahdollisuus saada ikiaikaiset voimavarat käyttöömme.

NLP:tä on sen levinneisyyden myötä kaikkialla entistä enemmän.

Newayn NLP-koulutukset

Newayn tarjonnassa on seuraavat NLP-koulutukset


Lisäksi ryhmä- ja yksilöcoaching sekä yritysvalmennukset.