top of page
Mountain Landscape
NLP-peruskurssi_prd.png

NLP & MIELENHALLINTA

– NLP:n perusteet verkossa –

Liity nyt: 57 € (tavallisesti 157 €)

Oivalla, mitä NLP on ja kuinka voit myönteisesti vaikuttaa omaan elämään sen avulla.

Hanki perustaidot ja -tiedot keskeisistä NLP-aiheista ilman suorittamisen paineita.

Tavoita merkitys ja tasapaino päivittäiseen tekemiseen ja vuorovaikutukseen.

Anu Vihonen 

Senior NLP Trainer & Coach

 

Yli 15 vuoden ajan Anu auttanut ihmisiä oivaltamaan, kuinka NLP:n avulla on mahdollista mm. tuntea itsensä elinvoimaiseksi, tuoda esiin sisällä piileviä voimavaroja ja löytää tasapaino elämässä.

Kaikki voimavarat on jo itsessä – NLP auttaa tuomaan ne esiin

Ihmisillä on kaikki kyvyt ja voimavarat itselle tärkeiden asioiden toteuttamiseksi. Nuo voimavarat on vain tuotava esille, päivittäin.

 

Mitä ikinä haluammekin saavuttaa, muuttaa tai toteuttaa elämässä, alkaa se tästä hetkestä. Kun kykenemme hyvällä tavalla hallitsemaan olotilaamme, ajatteluamme ja toimintaamme, on päivästämme mahdollista muodostua paras mahdollinen. Kun hyvät päivät toistuvat, muodostuvat ne merkityksellisiksi viikoiksi, kuukausiksi ja lopulta vuosiksi.

 

NLP & Mielenhallinta -kurssilla saat keinoja siihen, kuinka voit ohjata mieltäsi siten, että omannäköisesi elämä toteutuu. Käydessäsi valmennusmatkan läpi, saat perustaidot, tietämyksen ja ymmärryksen siitä, mitä NLP pitää sisällään ja millaisia mahdollisuuksia sen avulla voit elämässäsi avata. 

Muuttamalla tarinaamme, voimme muuttaa elämää

Olotilamme määrittää sekä toimintaamme että sitä, millaisena koemme elämän. Kokemuksemme syntyy tarinasta, jota kerromme itsellemme. Voimme kuitenkin aina vaikuttaa tuohon tarinaan ja siten luoda haluamamme tulevaisuuden – päivä kerrallaan. NLP:n avulla näitä muutoksia on mahdollisia toteuttaa.

 

NLP & Mielenhallinta -valmennuksen aikana voit luoda itsellesi omannäköistäsi tarinaa ja ottaa käyttöön voimavaroja omasta sisimmästä käsin.

Image12.png
2NLP_thumb.png

Askeleet merkityksellisten päivien luomiseksi NLP-taitoja hyödyntämällä

Valmennusmatkalla sinulla on mahdollisuus vahvistaa voimavarojasi luottamuksellisessa ja turvallisessa ympäristössä, omassa rauhallisessa tilassa.

 

Saat käyttöösi perustiedot ja -taidot NLP:stä, pääset luomaan kartan elämällesi ja tekemään ajattelua uudistavia NLP-harjoituksia

 

Kurssin aikana löydät todennäköisesti keinoja siihen, kuinka voit luoda itsellesi sellaisen olotilan, jossa päivästäsi on mahdollista tulla merkityksellinen riippumatta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu.

 

Valmennusmatkaamme ohjaa seuraavanlainen ajatus: Ihmisillä on jo kaikki taidot, kyvyt ja voimavarat itselle tärkeiden asioiden toteuttamiseksi. Nuo voimavarat on vain tuotava esille, päivittäin.

4 H VIDEO-OPETUSTA

Yhteensä 4 h 3 min valmennusvideoita käytössäsi omalla valmennussivullasi.

14 OPPITUNTIA

Ota uusia NLP-menetelmiä käyttöön 14 aihealueen myötä. Oppitunnit sisältävät aina aiheeseen liittyvän harjoituksen tai harjoituksia, joiden avulla konseptit tuodaan osaksi omaa elämää. 

DIGITAALINEN KURSSIKIRJA

Saat käyttöösi 82-sivuisen työkirjan, jossa kaikki kurssin aiheet ovat tiivistettyinä. Kurssikirjasta löydät myös valmiiksi tehdyt harjoituspohjat, joita voit halutessasi tulostaa omia muistiinpanomerkintöjä varten.

KUUNNELTAVAT JA LADATTAVAT ÄÄNITTEET

Jokainen oppitunti sisältää aiheeseen liittyvän teorian ja harjoitukset myös kuunneltavina äänitteinä. Voit siis pitää oppitunteja mukana omalla laitteellasi – ja kuunnella niitä missä ja milloin tahansa.

Menetelmiä, joita opettelemme kurssin aikana:

 

Miellejärjestelmät toiminnan taustalla, Voimavarojen ankkurointi, Assosiaatio ja dissosiaatio, Erottelutyylit, Tunnekokemukset ja näkökulmat, Rajojen vahvistaminen, Aikakäsitysten muokkaaminen, Tavoitteiden luominen, Uudelleenmäärittely ja uskomukset, Mallittaminen, Vuorovaikutustekniikat, Ego ja sisin -ajattelu

Kenelle verkkovalmennus on tarkoitettu?

NLP & Mielenhallinta -kurssi on suunniteltu ihmisille, joilla on halu löytää tasapaino elämässä ja tavoittaa tunne siitä, että itse hallitsee päiväänsä, olotilaansa ja toimintaansa. 

 

Valmennus soveltuu erityisesti vasta-alkajille ja myös kaikille kokeneemmille NLP-osaajille, jotka haluavat kerrata asioita.

 

Valmennusmatkasta on hyötyä, kun haluat mm.

saada perustietämyksen NLP:stä ja siitä, kuinka voit käyttää sitä elämässäsi
 

​luoda merkityksen tunteen jokaiseen päivään
 

​ymmärtää paremmin sekä omaa että muiden käyttäytymistä
 

​tavoittaa yhteyden omaan sisimpään ja luovuuteen
 

​hallita olotilaasi niin, etteivät ulkoiset asiat pääse helposti horjuttamaan tasapainoasi ja päätösten tekoa
 

​päästä eroon kiireen tunnusta ja saada enemmän aikaa itselle sekä työssä että arjessa
 

​toteuttaa asioita ilman pakottamista

Verkkovalmennus_kuva.jpg
1NLP_thumb.png

Saat käyttöösi NLP-työkaluja ja -filosofiaa, joista on hyötyä, kun haluat

muodostaa yhteyden itseesi, visioosi ja suurempaan merkitykseen maailmassa
 

​lisätä selkeyttä, tasapainoa ja luottamusta elämääsi
 

​löytää voimavaroja, joita et välttämättä tiennyt itselläsi olevan
 

​tunnistaa ja käsitellä ei-toivottuja tunnetiloja rakentavasti
 

​tavoittaa sisimmästä kumpuavan suunnan, jota kohti edetä
 

​oppia keinoja, joilla vuorovaikutus muiden kanssa alkaa sujua entistäkin paremmin tilanteesta riippumatta

MERKITYS

 

Tavoita merkitys ja läsnäolo elämässäsi yksinkertaisten harjoitteiden ja menetelmien avulla (ilman suorittamisen paineita).

LUOTTAMUS

 

Vahvista voimavaroja ja luottamusta elämää kohtaan päästämällä irti olotilaa rajoittavista ajatuksista.

SUUNTA

 

Luo visio siitä, mitä haluat ja kartta siihen, kuinka voit toteuttaa tuon vision – päivä kerrallaan.

VERKKOVALMENNUKSEN SISÄLTÖ

NLP-peruskurssi_prd.png

01

MITÄ NLP ON

Käymme läpi, mitä NLP on. Tutkimme NLP:n perusteita, jotta kurssin myöhemmissä vaiheissa pääset syventymään eri menetelmiin yksityiskohtaisemmin. Käymme teoreettisesti läpi sitä, miten NLP on syntynyt ja kuinka se on kehittynyt aina 1970-luvulta tähän päivään.

 

Oppitunnin kesto: 28:01 min

02

NLP sisältää joukon perusoletuksia, jotka toimivat ikään kuin punaisena lankana, ajattelun avaajana sekä NLP-mielentilan ylläpitäjänä. Perusoletusten myötä alamme usein ymmärtää muita ihmisiä paremmin. Ne valottavat myös sitä, miksi jotkut asiat saattavat saada mielessämme suuremmat mittasuhteet kuin toiset.

 

Oppitunnin kesto: 13:13 min

PERUSOLETUKSET

03

MIELLEJÄRJESTELMÄT

Miellejärjestelmät ohjaavat tapaamme ajatella ja toimia. Käymme läpi, kuinka voimme hyödyntää miellejärjestelmiä sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa että oman ajattelun ymmärtämisessä.

 

Oppitunnin kesto: 18:24 min

04

Ankkureita voi olla sekä positiivisia että negatiivisia. Yhteistä ankkureille on, että yksittäinen tapahtuma – ja siihen esimerkiksi liittyvä mielikuva, ääni, liike, haju tai maku – saa meissä aikaan tietyn tunnereaktion. Vahvistamme voimavaroja ja positiivisia tunnetiloja ankkureita muodostamalla.

 

Oppitunnin kesto: 14:32 min

ANKKUROINTI

05

ASSOSIAATIO & DISSOSIAATIO

Oivallamme, kuinka hyödyntää assosiaatiota ja dissosiaatiota tunteiden hallinnassa sekä vuorovaikutuksen parantamisessa.

 

Oppitunnin kesto: 14:07 min

06

Erottelutyylit on NLP-malli ihmisten erilaisista tavoista käyttäytyä ja vastaanottaa tietoa. Ne liittyvät pitkälti arvoihin ja uskomuksiin siitä, mitä pidämme tärkeänä. Kun alamme havainnoimaan itseämme sekä muiden tapoja vastaanottaa informaatiota, voimme alkaa mukauttaa käytöstämme eri tilanteisiin sopivaksi.

 

Oppitunnin kesto: 25:31 min

EROTTELUTYYLIT

07

ERILAISIA NÄKÖKULMIA

NLP-aihe, jonka avulla voimme tarkastella mitä tahansa tilannetta uusin silmin ja rakentavasti. Näkökulmien avaamisen myötä on mahdollista löytää ratkaisu haastaviinkin tilanteisiin tai päätöksiin.

 

Oppitunnin kesto: 21:57 min

08

Kun rajat selkiytyvät, vuorovaikutustilanteet yksinkertaistuvat.

 

Oppitunnin kesto: 19:54 min

RAJAT

09

AIKAKÄSITYKSET

Vaikka emme välttämättä pysty vaikuttamaan eteemme tuleviin asioihin ja tehtäviin, voimme aina muuttaa suhtautumista niihin ja näin helpottaa tulevan kohtaamista. Aikajanan muokkaamisen kautta voi menneisyyden tapahtumiin hakea uusia näkökulmia. Myös tulevaisuuden aikajanaa voi muuttaa.

 

Oppitunnin kesto: 14:59 min

10

Kun haluamme saada asioita toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, on tavoitteiden hyvä olla asetettu sisimmästämme käsin. Käymme läpi tavoitteiden asettamisen kaavan, jolla tämä on mahdollista tehdä.

 

Oppitunnin kesto: 10:39 min

TAVOITTEET

11

UUDELLEENMÄÄRITTELY JA USKOMUKSET

Käymme läpi uskomuksia NLP:n näkökulmasta päästääksemme irti sellaisesta, mikä ei enää palvele meitä. Otamme käyttöön uskomuksia, jotka koemme hyödyllisiksi.

 

Oppitunnin kesto: 18:21 min

12

Mallittaminen on NLP:n ydinasioita. Se on prosessi, jossa huippuosaaminen avataan. Kun osaaminen on avattu, kaikilla on mahdollisuus oppia tuo taito.

 

Oppitunnin kesto: 07:22 min

MALLITTAMINEN

13

NLP & VUOROVAIKUTUS

NLP-tekniikoita vuorovaikutuksen rikastuttamiseksi.

 

Oppitunnin kesto: 10:02 min

14

Tarkastelemalla egoa ja sisintä voimme paremmin hahmottaa elämäämme, ajatteluamme ja toimintaamme. Aihe on osa uuden sukupolven NLP:tä.

 

Oppitunnin kesto: 09:11 min

EGO & SISIN

BG_imgLeaf (1).jpg

HINTA

NLP & Mielenhallinta -verkkovalmennus:

4 H VIDEO-OPETUSTA
Yhteensä 4 h 3 min valmennusvideoita käytössäsi omalla valmennussivullasi

 

​14 OPPITUNTIA
Ota uusia NLP-menetelmiä käyttöön 14 aihealueen myötä. Oppitunnit sisältävät aina aiheeseen liittyvän harjoituksen tai harjoituksia, joiden avulla konseptit tuodaan osaksi omaa elämää.


​DIGITAALINEN KURSSIKIRJA
Saat käyttöösi 82-sivuisen työkirjan, jossa kaikki kurssin aiheet ovat tiivistettyinä. Kurssikirjasta löydät myös valmiiksi tehdyt harjoituspohjat, joita voit halutessasi tulostaa omia muistiinpanomerkintöjä varten.


​KUUNNELTAVAT JA LADATTAVAT ÄÄNITTEET
Jokainen oppitunti sisältää aiheeseen liittyvän teorian ja harjoitukset myös kuunneltavina äänitteinä. Voit siis pitää oppitunteja mukana omalla laitteellasi – ja kuunnella niitä missä ja milloin tahansa.

NLP-peruskurssi_prd.png

HINTA NYT: 57 €

(Tavallisesti 157 €)

PaymentsIMG.webp

Voimassa rajoitetun ajan.

Usein kysyttyä

Alta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, otathan yhteyttä osoitteeseen info@neway.fi.

Mitä tulen oppimaan kurssin aikana?

NLP & Mielenhallinta -kurssilla saat keinoja siihen, kuinka voit päivittäin luoda itsellesi olotilan, missä omannäköisesi elämä on mahdollista tehdä todeksi. Käydessäsi valmennusmatkan läpi, saat perustaidot, tietämyksen ja ymmärryksen siitä, mitä NLP pitää sisällään ja millaisia mahdollisuuksia sen avulla voit elämässäsi avata. 

 

Käsittelemme seuraavia aiheita kurssin aikana: 

 

Miellejärjestelmät toiminnan taustalla, Voimavarojen ankkurointi, Assosiaatio ja dissosiaatio, Erottelutyylit, Tunnekokemukset ja näkökulmat, Rajojen vahvistaminen, Aikakäsitysten muokkaaminen, Tavoitteiden luominen, Uudelleenmäärittely ja uskomukset, Mallittaminen, Vuorovaikutustekniikat, Ego ja sisin -ajattelu

Koska kurssi alkaa ja loppuu?

Kurssi on käytössäsi heti, kun olet ostanut sen. Voit suorittaa kurssin juuri itselle sopivaan tahtiin niin nopeasti tai hitaasti kuin haluat. Kurssilla ei ole alkamis- tai loppumispäivää.

Kuinka kauan kurssi on käytössäni?

 

Kurssi on käytössäsi 6 kk ostopäivästä eteenpäin. Voit siis halutessasi kerrata aihealueita moneen kertaan ja myös ladata osan materiaaleista talteen omille laitteillesi. Näitä ovat esimerkiksi kurssikirja sekä äänitteet kaikista oppitunneista.

Millä maksutavoilla voin maksaa kurssin?

 

Kurssin voi maksaa luotto- tai pankkikortilla sekä ApplePay ja GooglePay -sovelluksilla. Verkkomaksut välittää turvallinen ja tunnettu maksuvälittäjä Stripe yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luotonantajien kanssa.

 

Mikäli verkkomaksaminen ei onnistu, voit myös tilata sähköpostiisi toimitettavan laskun (toimitetaan vuorokauden sisällä tilauksestasi). Tällöin kurssin hintaan lisätään + 7 €:n laskutuslisä. Pääsy verkkovalmennukseen toimitetaan laskun mukana.

 

Tilaa laskulla täältä.

Entä jos valmennus ei olekaan minulle sopiva?

 

Valmennuksella on täysi 10 päivän tyytyväisyystakuu. Mikäli olet jostain syystä tyytymätön kurssiin, palautamme rahasi. Riittää, että ilmoitat asiasta meille osoitteeseen info@neway.fi.

Kuka ohjaa tämän valmennuksen?

 

Valmennuksen ohjaa NLP-kouluttaja, senior NLP Trainer & Coach Anu Vihonen.

Tarvitseeko minun ladata jokin tietokoneohjelma käyttääkseni palvelua?

Ei tarvitse. Tarvitset ainoastaan internet-yhteyden päästäksesi kirjautumaan omalle valmennussivullesi.

Miten valmennusmateriaali toimitetaan?

 

Kaikki tämän valmennuksen materiaalit ovat digitaalisessa muodossa ja tallessa omalla valmennussivullasi internetissä. Voit katsoa materiaaleja kaikilla laitteilla, kuten älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tietokoneella sekä tavallisella tietokoneella. Kaikki materiaalit ovat heti käytössäsi.

Entä jos valmennus ei olekaan minulle sopiva?

 

Valmennuksella on täysi 10 päivän tyytyväisyystakuu. Mikäli olet jostain syystä tyytymätön kurssiin, palautamme rahasi. Riittää, että ilmoitat asiasta meille osoitteeseen info@neway.fi.

Kenelle tämä valmennus sopii?

 

Valmennus on ensisijaisesti tarkoitettu NLP:stä kiinnostuneille, joilla ei ole siitä vielä paljon kokemusta. Sisältö soveltuu kuitenkin sekä vasta-alkajille että kokeneemmille NLP-osaajille.

Missä, miten ja milloin valmennus pidetään?

 

NLP & Mielenhallinta -verkkovalmennus tapahtuu digitaalisesti oman valmennussivun välityksellä. Se alkaa sillä hetkellä, kun ilmoittaudut kurssille ostamalla valmennuksen. Jos teet tilauksen laskulla, alkaa valmennus sitten, kun työntekijämme on avannut pääsyn omalle valmennussivullesi. 

 

Kun olet ilmoittautunut, saat pääsyn valmennussivullesi, josta löydät kaikki oppitunnit kurssimateriaaleineen. Voit siis osallistua valmennusmatkalle tietokoneen sekä mobiililaitteen välityksellä juuri itselle sopivasta paikasta käsin ilman suorittamisen paineita.

Kuinka kauan kurssin läpi käyminen kestää?

 

Verkkovalmennus koostuu 14 oppitunnista, joiden yhteiskesto on noin 4 tuntia. Aiheisiin ja harjoituksiin käytettävä aika on osallistujan päätettävissä – kurssia voi siis käydä läpi omaan tahtiin ja siinä järjestyksessä kuin itse haluaa.

Saako kurssista todistuksen?

 

Verkkokurssista ei saa automaattisesti todistusta. Jos kuitenkin haluat saada suoritustodistuksen kurssista (esimerkiksi työnantajaa varten), voimme toimittaa sellaisen erikseen sähköpostiisi näin pyydettäessä.

Muuta kysyttävää?

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä osoitteeseen info@neway.fi ja autamme mitä pikimmiten.

BG_imgLeaf (1).jpg

Copyright 2019 - 2023 Neway.fi - Kaikki oikeudet pidätetään.

Yksityisyys, evästeet ja käyttöehdot

bottom of page